HOHAVIPE

Podkast e Marko Zakiqea: Na si zhurnalizmo bizo thovde puqipya

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Stampime divune gazete ani kosova na iklona kotar periodi e krizako kova angya o koronavirsui. Zakiq gndinela kay akava sito fenomeni.

„Na janava si mi dayk amalipe ano regioni kova na sile hramime medie, pashe e Kosovake. Sine but qalavde  stamptime medie sar si Koha ditore, Zeri, Gazeta ekspres. Nashti te phena kay akava si puqipe e neve mediengo, kay o gazete hari po hari merena, may but si puqipe e financialuen aspektesko. Pakyava kay nesave generacienge si manglo o stampime gazete. O shunipe si yaverune kana ano vast situmen o gazete, vash mange “, vakergya ov.

Politikanya kola lena kotor ano dialogi, sar si pe Zakiqesko godinipe, mangena kay olenge deklaripya te resen ji ko olengo alosaripesko trupo.

„Odova so e populacia mangela te shunile, odova ka vakeren “, vakergya ov.

Zhurnalizmo na si bizo thovipe e puqipyengo, vakergya o Zakić.

„Amen (zhurnalistya) na manglape numay te phirava e informacia, te phenav o mothavipya, akava na si dikhipe e zhurnalizmesko. Manglape te marahape vahs amaro than ano malipe. Na si shukar, numay si buderi misalya vahs selektivuno kharipe e mediengo vahs o ovipya. Te sine kay na kharena ano ovipe tumen manglape te nakhen, te phiraven yaverengo dikhipe e situaciako“, vakergya ov.

O zhurnalistya kola raportinena pe srbyuni qhib ani Kosova buti ver arakhlona e phagipeya e Krisesko vahs vastipe e qhibyengo.

Zakiq ano podkasti e Kim radiosko vakerla vash odolesko kobar e butyarnenge ano puqipuno servisi ani kosova lokhe te aven ji ko vakerutne vahs aktualuni politikuni skena ani kosova, kobar o RTK2 sito tromalo kotar qalavipe e politikanyengo, si mi nesave nevipya vash o Srbya ani kosova ano medie pe albanyuni qhib…

Resursi: Kim