NEVIPE

OShC-të Rome ndajnë mirënjohje për zyrtarët komunal

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Ne kuader te 21.shkurtit Dites Nderkombtare te dites amtare, anetaret e grupi Ad. Hoc. i projektit “Promovimi i diversitetit dhe gjuhes rome ne komunen e Prizrenit dhe fushaten ndergjegjsuese per luftimin e diskriminimit”, te implementuar nga nga OJQ-te Nevo Koncepti, Durmish Aslano dhe Romtegra te mbeshtetur nga OJQ Voice of Roma, Ashkanli and Egyptians, kane ndare nga nje mirenjohje per zyrtaret komunal, kryesueses se asambles komunale ne Prizren znj. Antigona Berisha Bytyqi dhe nenkryetarit te komunes se Prizrenit z. Kujtim Gashi, ne shenje falenderimi per kontributin e dhene per aprovimin e kerkeses qe gjuha rome te njihet ne perdorim zyrtar ne komunen e Prizrenit.

 

Ano rami e 21. februaresko Mashkarthemutno dive e dayaka qhibyako, o jene e grupako Ad. Hoc. e proyektesko “Promovipe e diversitetesko thay e romana qhibyako ani Prizrenoski komuna thay e kampanya vash o vazdipe e godinipesko ano maripe mamuy o diskriminipe”, implementimo kotar o BRO Nevo Koncepti, Durmish Aslano thay Romtegra thay phikoimo kotar e BRO Voice of Roma, Ashkanli and Egyptians, ulavde naysipe e vash o komunale reprezetya, e sheruna e komunaluna asambleako rn. Antigona Berisha Bytyqi thay vash o talo sheruno e komunako r. Kujtim Gashi vash o dendo kontributi ano aprovipe e mangipesko kay e romani qhib te penjargyol ano oficialuno vastipe.

@romtegra