HOHAVIPE

“AKE SO OVELA ANI KOSOVA”… Niso na ovela ani Kosova

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Misia e Rarotrigune Aleansako ani Kosova, mothavgya kay pe 14 marti patrolingya ano adminsitrativuno thavd ano Istog. Ano ofisialuni rig e Fejsbuk qhamyako, KFOR publikingya kay ano adminsitrativuen thavdya patrolingya o italiako kontigenti ano rami e KFOR-ko.

„Yekhlin e Ratorigune regionaluna komandako KFOR patroinlgya ano adminsitrativuno phiripe ko Istok. Aktivitetya ikalde vesheske grupe e italiake askeriako vash adikerdipe e sigurune thanipesko thay tromalipe e phiripesko ani Kosova, phanglo e rezolucia 1244 e Ykehune Naciengo kotar 1999. bersh “, vakeridlo prekal socialue rafinya.

Patrolipe e KFOR misiako na si diso so na ovela ani kosovaki teritoria.

Akava janela, phiravela e Radio Mitrovica Sever, autorya e nahsuakrne anavengo e nevipyengo, koleske trupoiste, te sine kay klikinena ano olende, na si niso aver desa ro kotor e mothavipesko kotar o KDOR kova na qalavela nikaste, so nashti te phenav vi o anav e nevipesko…

Ayekha, o lil „Alo“ anavingya o anav: “ITALIENGI ASKERIA ANO ADMINISTRATIVUNO PHIRIPE Sigutne mothavgya o KFOR – ake so overla nai Kosova“. Anava kerdo sar „khuvdo “, na adikergya niso khuvdo, vay senzacionaluno …

Ayekha vi hraminde o „Novosti“ hari yaverune.

Ajava kanali mothavela vidoe lavavdipya kola manglape te ovelolen informativuno karakteri. Akava vakeripe numay sile nevipe kay dengya o „Alo“ ano audio formati, phiravdo fotografia.

Video sinele 27.000 dikhipya vahs trin dive. Komentya kay sile akava kanali sa ro anav sito panikune thay koshipeske, thay o nevipe na manglape te anmel ayekah reagipe, hraminela Radio Mitrovica Sever.

Akava media mothavela kay qhivgyola puqipe kobar manusha klikinena ano video te shunen o nveipe, thay kobar olendar reaginena ano anav e nevipesko?

Iini yavr anava ano akava kanalis ito yaverune, senzacionalune thay na profesionalune, mothavgyola may dur.

Resursi: Radio Mitrovica sever