MUZIKA

ZUHDI BEQIRI – TALENTI NGA MITROVICA

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Zuhdi Beqiri është një talent nga Roma Mahala në Mitrovice. Ai në moshën e tij të re po këndon dhe nga fëmijeria ka pasion për të shkruajtur poezi dhe tekste të ndryshme. Deri me sot ai ka prodhuar 12 kënge dhe ka pasur 8 bashkëpunime. Muzika Rap dhe RNB është zhanri me të cilin miret më shumë dashuri. Ai thotë se ka nevoj për mbështetje dhe që është i gatshëm për bashkëpunim. Zuhdiu thotë që të gjithë bashkëmoshatarët e tij ti ndjekin ëndrat e tyre.

Zuhdi Beqiri sito talenti kotar e Roma Mahala ni Mitrovica. Ov ano oleske terne bersha gilavela thay kotar qhavoripe sile pasioni vash te hraminel poezia thay ververutne tekstya. Ji adive ov produktingya 12 gila thay sinele 8 ledeipya. Muzika Rap thay RNB sito zhanri kay ov may but kamela. Ov phenla kay sile mangipe vash phikoipe thay kay sito gatsiardo vahs ledeipe. Zuhdia vakerla kay sah oleske khetane bershune te nakhen palo olenge sunya.

Zuhdi Bećiri je talenat iz Romske Mahale u Mitrovici. Pevanjem se bavi od malih nogu i od detinjstva ima strast za pisanjem pesama i različitih tekstova. Do danas je producirao 12 pesama i imao 8 saradnje. Rep i RNB muzika je najomiljeniji žanr. Kaže da mu je potrebna podrška i da je spreman na saradnju. Zuhdija kaže da svi njegovi vršnjaci slede svoje snove.

Zuhdi Beqiri is a talent from Roma Mahala in Mitrovica. He is singing at his young age and since childhood he has a passion for writing poems and different texts. To date he has produced 12 songs and had 8 collaborations. Rap and RNB music is the most loved genre. He says that he needs support and that he is ready for cooperation. Zuhdi says that all his peers follow their dreams.

Florentina Jahja & Suad Gashijan