HOHAVIPE

Tabloid vash ’darakeripeski skena’’ ano Zveqan thay kana o ’’bengalo sito ano detalya’’

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Sar si pe anava, ano baro srbyengo than qaqipea ulo na adikerdo godyako ovipe vash srbyuni populacia.
Akava kay na si ayekha, sito klaro ano andripe e tekstesko.
Ano khuvipesko kotor “Pharo incidenti” a ano yaver kotor e tekstesko la kan kay o manush e tetovazha na sine ano Zveqan, numay ano gav Lipa, ani komuna Zveqan.
Palo precizipe kote ano kotor e truposko aakhlona e tetovazha, ano teksti si informacia kay ano liste e kandidatyengi e Kosovaka Demorkativuna Partiako thay Phiravlin Korkoro decisipe vash asambleisa akala komunako,. Arakhlona o manusha numay duy famiulienge, Kelmendi thay Peci, numay ano duy alosaripeske thana kote si desh jene, sah avena kotar akaya familia.
Pe agor qhiva ini akava necvipe kay e bombastikune darakeripeske ovipeya na ulo numay ano Zveqan.
“Than Lipa ani komuna Zveqan may but jivdinena e albanyuuni populacia”, pelargyona pe godi I drabarutne akale tekstesko.

Srbija danas khardili pe teksti kote inicingya o vakeripe e portalesko Večernje novosti e anavea “TERORISTIKUNE SIMBOLYA ANO KRUTESKE ALOSARIPYA”: Lajavo tetovazha ano ayekha khardo UCK kotar alosaripesko bordi ano Lipa”.
Informacia ani tetovazha e publikaki  vakegrya o presidenti e Sbriako Aleksandar Vučić, mothavdinoy kay sasavipeya akava alosaripesko centro  alosargya o zvicrako ambasadori ani Kosova Tomas Keli.
„Ano alosaripesko centro  anogav Lipa ano Zveqana, jeno e alosaripeske centrosko, Albani iklisto e teotovazha UČK. Akava than alsoargya o zvicrako ambasadori Tomas Keli, te mothavel sar demorkatkune thay ano tehnipe, nay e angazhipeske e proshtinake raipeske shukar nakhela“, vakegrya o Vuqiq.

Resursi: Radio Kontakt Plus