ECR

Ndani përvojen tuaj: Fenomeni i antigjipsizmit në Kosovë! / Fenomeni e antijipsizmesko ani Kosova!

  • 3 years ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!