KOMUNITETI

Fabrika e riciklimit në Roma Mahala në Mitrovicë

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Intervista e realizuar nga të rinjët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga Roma Mahala në Mitrovice të cilet janë pjesë e projektit “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në rajonin e Mitrovices – Faza II” në kuader të trajnimit për gazetari i cili është mbajtur gjatë muajit tetor 2022.