MEDIA

Emisia React – Edukipe e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune komunitetengo ano edukipesko sistemi e Kosovaka Republikako thay edukipesko sistemi e Srbiaka Republikako!

  • 3 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – Edukimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me sistemin arsimor të Republikës së Kosovës dhe sistemin arsimor të Republikës së Serbisë!