KULTURA

Teatri Rom “Nexhip Menekshe” për nder të Ditës Botërore të Romëve do të realizoj shfaqjen eksperimentale “HIJET” nga autori dhe regjisori Kaltrim Balaj!

  • 8 months ago
  • By Romtegra

Në shfaqje bëhet fjalë për një muze arkeologjik i cili mund të ketë një ndjenjë të fuqishme emocionale kur vihen në pah të dhimbshmet e kaluara të njerëzimit. Një prej këtyre historive tragjike që mund të jetë e paraqitur në një muze të tillë është holokausti. Viktimat e holokaustit ishin njerëz që vuajtën më thellë në trup dhe shpirt në një kohë kur njeriu ishte në një kërkesë të vërtetë për të ruajtur veten. Ata ishin personat që u persekutuan, u detyruan të punonin në kampet e punës dhe u vranë në kampet e koncentrimit dhe në qendrat e zhdukjes. Por shpirtrat e tyre nuk mund te zhduken asnjëherë.

Në përmbledhje, shfaqja “Hijet” në Teatrin Rom paraqet historinë emocionale dhe të dhimbshme të persekutimit dhe gjenocidit të popullit rom gjatë Holokaustit dhe ngjarjeve të tjera. Aktorët portretizojnë historitë e viktimave, duke e çuar audiencën në një udhëtim të ndjeshëm dhe sfidues në jetën e tyre. Performanca synon të promovojë ndjeshmërinë, respektin dhe tolerancën ndaj popullit rom dhe të parandalojë që ngjarje të tilla të përsëriten në të ardhmen. Megjithëse përvoja mund të jetë e dhimbshme, është thelbësore të mësosh nga historia dhe të mbrosh të drejtat e njeriut.

Në përgjithësi, performanca “Hijet” luan një rol vendimtar në promovimin e mirëkuptimit kulturor dhe harmonisë midis komuniteteve të ndryshme. Kjo eksperiencë mund të jetë e dhimbshme dhe e mundimshme, por nuk duhet harruar se kjo është një pjesë e historisë që nuk duhet të harrohet.

PËR SHKAK TË NUMRIT TË LIMITUAR TË PUBLIKUT, HYRJA ËSHTË VETËM ME FTESA!

Sebebeya e 8 aprilesko, Mashkarselikano Romano Dive, Romano Teatro “Nexhip Menekshe” ka performinel eksperimentaluno khelipe “Uqhalina” kotar autori thay regjisori Kaltrim Balaj.

Yek arkeolojikuno muzeo shay te del zorale emociye kote mothagyola trajikune ovipya kotar o nakhipe. Yek olendar si Holokausti, kote viktimi treterisalo na shukar nao trupo thay vilo. Khelipe “Uqhalina” kotar Romano Teatro potreteizina historia e romengi ano holokausti thay sila targeti te promovinela sensitiviteti, respekti thay tolerance mashkar lende. Sasavipeya ekperienca shay te ovel dukhavni, si mahatno te siklolpe kotar historia thay te garavgyon manushikane hakaya.

VASH O SEBEBI E LIMITIME PUBLIKAKE GENDOSKO, KHUVIPE SI NUMAY KHARIPYENCAR.

In honor of April 8, the International Roma Day, the Roma Theater “Nexhip Menekshe”, will perform the experimental show “Shadows” by the author and director Kaltrim Balaj.

An archaeological museum can evoke powerful emotional feelings when presenting tragic past events. One of them is the Holocaust, where the victims suffered deeply in body and soul. The play “Shadows” at the Rom Theater portrays the story of the Roma people during the Holocaust and aims to promote empathy, respect and tolerance towards them. Although the experience may be painful, it is important to learn from history and protect human rights.

BECAUSE OF THE LIMITED SEATS, ENTRANCE IS ONLY WITH INVITATIONS!