KULTURA

Original teksti e romana himnako “GELEM, GELEM”

  • 8 months ago
  • By Romtegra

GELEM, GELEM

Gelem, gelem, lungone dromencar,
maladilem baxtale Romencar.
Aj Romalen katar tumen aven,
e caxrenca, bokhale čhavencar?
Aaa Romalen, Aaa Čhavalen!

Sasas vi man bari familia,
mudardas la i kali legia,
putar Devla te parne vudara,
te šaj dikhav kaj si me manuša.
Aaa Romalen, Aaa Čhavalen!

Pale ka džav lungone dromencar,
thaj ka phirav baxtale Romencar.
Opre Rroma isi baxt akana,
ajde mancar sa lumiake Roma!
Aaa Romalen, Aaa Čhavalen!