ECR

Njohja e gjuhës Rome në përdorim zyrtar në komunën e Prizrenit! / Penjaripe e Romana qhibyako ano ofisialuno vastipe ani Prizrenoski komuna!

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!