ECR

Pozita e të rinjve të komunitetit rom në Kosovë / Pozicia e ternengi e romane komunitetesko ani Kosova

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!