MEDIA

Emisia React – Romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya ano Programi e Raipesko Kurti?

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Programin e Qeverisë Kurti?