MEDIA

Emisia “React/Reagin” – Pozicia e ternengi e romane komunitetesko ani Kosova!

  • 2 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – Pozita e të rinjve të komunitetit rom në Kosovë!