MEDIA

Emisia React – 8 Aprili – Lumiako Dive e Romengo. Festa vay protesta ani Kosova!

  • 3 years ago
  • By Romtegra

Emisioni “React/Reago” – 8 Prilli – Dita Botërore e Romëve. Festë apo protestë në Kosovë!