HOHAVIPE

Aktivnosti u borbi protiv diskriminacije Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu

  • 7 months ago
  • By Romtegra

Dan borbe protiv diskriminacije obeležava se svakog 1. marta, a 21. marta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Obeležavanje ovih datuma ima za cilj da ukine diskriminaciju koja se odnosi na prihode, godine, zdravstveno stanje, profesiju, invaliditet, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, rasu, etničku pripadnost i veru.

Na Kosovu, organizacije civilnog društva kao i institucije sprovode različite aktivnosti u cilju podizanja svesti stanovništva i senzibilisanja institucija u borbi protiv diskriminacije. U ovom pogledu, zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, prema izveštajima različitih organizacija, diskriminisane su po više osnova, uglavnom zbog svog teškog socio-ekonomskog položaja, ali i na rasnoj osnovi.

U cilju ublažavanja i sprečavanja slučajeva diskriminacije, Kancelarija za dobro upravljanje – Kabinet premijera na Kosovu, u saradnji sa različitim različitim organizacijama, pokrenula „Nacionalnu platformu za zaštitu od diskriminacije zajednice Roma, Aškalija i Egipćana“. Svrha platforme je da doprinese borbi protiv diskriminacije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana tako što će građanima omogućiti lakši pristup da prijave slučajeve diskriminacije romske, aškalijske i egipćanske zajednice, upućuju ih nadležnim institucijama i obaveštavaju o relevantno zakonodavstvo koje garantuje prava zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Ov platforma je dostupna kao veb aplikacija i aplikacija za mobilne uređaje (iOS i Android).

http://raportodiskriminimin.org/


Habit Hajredini, direktor Kancelarije za dobro upravljanje u Kabinetu premijera, istakao je da je Platforma ključni prozor za prijavljivanje slučajeva diskriminacije, ali i za informacije o zakonodavstvu koje štiti prava zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

“Platforma služi, između ostalog, i Tehničkoj grupi za zaštitu od diskriminacije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana koju je osnovala Kancelarija premijera Republike Kosovo. Mandat ove tehničke grupe je i da se bavi pritužbama i slučajevima diskriminacije prijavljenih od strane zajednica, stoga će platforma služiti da osigura da svi prijavljeni slučajevi budu obrađeni u tehničkoj grupi od strane odgovornih lica iz nadležnih institucija”.

Hajredini je pozvao da se svi zajedno, kao institucije, civilno društvo i mediji, informišemo građane u svim opštinama Kosova da prijave slučajeve diskriminacije putem platforme.

NVO „Roma in Action“ na Kosovu započela je kampanju pod motom „Zajedno protiv diskriminacije“, gde je u okviru nje održan sastanak na kome su učestvovali predstavnici lokalnih i centralnih institucija kao i drugih akteri sa temom „Da li postoji diskriminacija u primarnom i sekundarnom zdravstvenom sistemu?“. Direktor organizacije Emrah Cermnjani kaže da se radi na zalaganju za podizanje svijesti zajednica u borbi protiv diskriminacije.

„Prošle godine smo kao organizacija “Roma in Action” postali ravnopravan član mreze organizacija za zaštitu prava zajednica i mi kao organizacija radimo na podizanju svesti zajednice, gde kroz zastupanje uticemo u kreiranju dobrih politika za Romske, Askalijske i Egipcanske zajednice na Kosovu”.

Zamenica ministra zdravlja Dafina Gedža – Bunjaku je istakla da niko ne može poreći činjenicu da je Kosovo napredovalo u borbi protiv diskriminacije, ali da, zajedno sa relevantnim akterima, treba nastaviti sa zalaganjem, kako bi se svi građani osećali i živeli jednako na Kosovu.

„Posvećenost svih, i ono što je važno u ovom trenutku je da i vi kao zajednica primate isto kao i drugi sve zdravstvene usluge kao i sve druge usluge, pa i domovi porodične medicine su ti koje treba da budu što bliže građanima“.

Zarife Miftari, analitičar Programa za seksualno i reproduktivno zdravlje u organizaciji UNFPA Kosovo, naglasila je da diskriminacija nije uvek vidljiva i da nijedno društvo ne treba da izbegava napore u cilju identifikovanja i rešavanja njenog postojanja i istaklo da je „zdravo društvo ono koje čine pojedinci. i zajednice koje cene i poštuju međusobna prava, razlike i sličnosti; UNFPA ostaje posvećena tome da da svoj doprinos u ovom pravcu na Kosovu“.

„U istraživanju koje smo sproveli u opštini Kosovo Polje sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana otkrili smo da većina njih nije zadovoljna zdravstvenim uslugama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da su jednostavno iskusile oblik diskriminacije. A u nacionalnoj istrazi u činjenicama ovog istraživačkog izveštaja našli smo da su se žene osećale uvrednute i pokazali ko se zaista osećao uvređenim jezikom koji su profesionalci koristili“ .

Emrah Cermnjani, direktor organizacije NVO “Roma in Action”, na okruglom stolu organizovan po ovom pitanju, između ostalog, izneo je jedan identifikovan slučaj diskriminacije u opštini Djakovica.

„U bolnici u Đakovici pronašli smo fotografiju sa natpisom „Ne dozvolite da se ćlanovi vaše porodica zaraze“ i da je ova fotografija iz porodice koja dolazi iz romske zajednice, dok je u ostalim delovima istraživanja tj. kampanje fotografija bila animacija”, kazao je Cermnjani.

Sabina Beriša, 23 godine iz Prizrena je aktivistkinja je za prava romske zajednice. Kroz dobrovoljni angažman u različitim projektima, pokušava da iskorijeni predrasude i rasizam koji postoje prema romskoj zajednici.

„Želim da postanem uciteljica engleskog jezika. Znam da nije lako, ali sam svesna da se radom i obrazovanjem možemo boriti protiv diskriminacije. Samo svedočenjem dobrih primera zajednica možemo preći predrasude“, kaže Sabina.

Pitanje tretmana učenika romske, aškalijske i egipćanske zajednice na Kosovu aktuelizovano je nakon što je 17. maja prosle godine u medijima na Kosovu objavljeno da su neki učenici iz ove tri zajednice OŠ „Džemajl Kada“ u Peći, tokom Dana Albanske Azbuke, sedeli odvojeno od druge dece.

Njihova učiteljica iz albanske zajednice izjavila je da je to bila želja dece, dok su deca rekla da im je učiteljica rekla da tako sede. Kasnije je ista učiteljica rekla da ova deca nisu istih godina kao učesnici zabave, pa nije bilo na njima da im se pridruže.

Ministarka prosvete, nauke, tehnologije i inovacija, Arbërie Nagavci, nakon obilaska škole dan kasnije, izjavila je da „diskriminaciji nije mesto u školama”, dodajući da inspektori ministarstva ispituju ovaj slučaj.

Nagavci je priznala da Kosovo “kao društvo ima još puno posla na polju inkluzivnosti i pružanja jednakih mogućnosti svoj deci, posebno onoj koja su marginalizovana”.

Istraživanje pod nazivom „Poteškoće sa kojima se susreću učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice u obrazovanju“, koje je 2019. godine objavio Kosovski centar za obrazovanje, pokazalo je da diskriminacija dece ovih zajednica postoji i od strane nastavnika i od strane vršnjaka.

U izveštaju se navodi da učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice u nekoliko opstina mnogim slučajevima bili su uvređeni rasističkim rečima i izrazima, a u najblažim slučajevima bili su isključeni iz društva u raznim školskim i društvenim aktivnostima unutar i van škole, kaže se u istraživanju.

U okviru kampanje pod motom „Zajedno protiv diskriminacije“, organizacija „Roma in Action“ održava predavanja u osnovnim školama na temu „Ko su Romi, Aškalije i Egipćani“ sa ciljem da se promovisu identiteti zajednica u cilju sprecavanja stereotipa i diskriminacije.

Prema poslednjem popisu stanovništva, na Kosovu živi 8.824 Roma, 15.436 Aškalija i 11.524 Egipćana.

ROMTEGRA