NEVIPE

Zyrtarizimi i gjuhës rome në Prizren! / Ofisializipe e romana qhibyako ano Prizren!

  • 1 month ago
  • By Romtegra

Kërkesa e komunitetit rom dhe rrjetit të organizatave të shoqerise civile në komunën e Prizrenit për njohjën e gjuhës rome në përdorim zyrtar!

Mangipe e romane komunitetesko thay rafin e organizaciengo e civilune malipesko ani Prizrenoski komuna vash penjaripe e romana qhibyako ano ofisialuno vastipe!