NEVIPE

Truyali mez ano Prizren vash romenge puqipya

  • 1 year ago
  • By Romtegra

Kosovaki talosheruniministra, Emilia Redzepi ano ledeipe e deputeteya Erxhan Galushi ano Prizren organizinde truyali mez kote diskutisalo vash puqipya e romane komunitetesko ani Prizrenoski komuna.

Ano kedipe e talisheruniministra Redzepi vakergya kay o raipe kerela buti ano nashalipe e anglokrisipyengo thay diskriminaciako. Akava phiravela prekal o ververutne politike sar si Strategia vash integripe thay yaver politike ano laqharipe e situaciako e romane komunitetesko. “Butyaripe e romane komunitetesko sito prioriteti vash amaro raipe thay vi bahtakera thay phikoina o shukar ajukeripe e romana qhibyake penjaripesko ani prizrenoski komuna thay vash akaleske da amaro phikoipe”, vakergya e talosheruniministra Redzepi.

Ji kay o deputeti Erxhan Galushi phengya kay kerela buti kay te phiravgyon may shukar politike vash o romano komuniteti thay kay si loshalo vash phiravipe e procesesko vash e romani qhib ano Prizren. “Sim bahtakerdo kay o statusi e romana qhibyako ani prizrenoski komuna riaktualizisalo palem prekal avokipe e civilune malipesko thay kharava e komunake sherunen kay te miratinen akava sheruno hakay vash romano identiteti”, vakergya o deputeti Galushi.


Ano kedipe lele kotor o Prizrenoska komunake reprezentya thay jene e romane civilune malipesko kote diskutisalo vash edukipe, butyaripe thay egzistencialune puqipya.

Avdi Misini-RTK