NEVIPE

Storia nga të rinjët në Roma Mahala në Mitrovicë

  • 5 months ago
  • By Romtegra

Storia e parë e realizuar nga të rinjët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga Roma Mahala në Mitrovice të cilet janë pjesë e projektit “Fuqizimi Ekonomik i komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptian në Mëhallën e Romëve” në Mitrovicë.

Gjatë muajit prill dhe maj të rinjët e ketyre komuniteteve janë pjesë e intershipit dhe mentorshipit për gazetarin bazike në redaksitë rome në RTK dhe storia e parë e realizuar nga ta flet për gjendjen e vështirë socio-ekonomike të familjeve në Roma Mahala në Mitrovice.

Storia eshte realizuar nga: Florentina Jahja, Anabela Bahtiri, Nizahet Bajrami, Miranda Ibrahimi, Suad Gashjani dhe Flamur Krasniqi.

Projekti implementohet katër muaj nga organizata Romtegra në bashkëpunim me partnerë lokal. Projekti përkrahet nga UNMIK-u.