NEVIPE

Ndikimi i krizës ekonomike te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe mbështetja institucionale!

  • 1 year ago
  • By Romtegra
Qalavipe e ekonomikuna krizako ko romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya thay institucionaluno phikoipe!