NEVIPE

LPRK thay MS organizinela vaksinipe e romengo

  • 2 months ago
  • By Romtegra

Lajmërim

Të nderuar qytetarë të komunitetit romë nga Komuna e Prizrenit,

Ju njoftojmë që nga data 23, 24 dhe 25 gusht 2021, LPRK në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, do të organizojnë vaksinimin masiv për qytetarët romë, ashkali dhe egjiptianë në lokacione si në vijim:

23 gusht – lagjja “Nusret Seharsoj – Terzimahall”, nga ora 10:00, në shtepinë e takimeve dhe,

24 – 25 gusht – në zyrët e LPRK-së, në afërsi të Radios “Romano Avazo”, nga ora 10:00.

Ju mirëpresim!

Ne mendojmë per ju!

Ta ruajmë shëndetin tonë

Informipe

Pakivale dizune roma kotar e Prizrenoski Komuna,

Informinatumen kay kotar e data 23, 24 thay 25 avgusti 2021, LPRK thay Sastipaski Ministria ketane organizinena masivuno vaksinipe vash e dizunen: roma, ashkalie thay egipqanya ano lokaciye:

23 avgusti – ani “Terzimahalla – Nusret Seharsoj”, ano kedipasko kher, e oratar 10:00 thay,

24-25 avgusti – ano ofisja e LPRK-esko, than pashe lokaluno Radio “Romano Avazo”

Shukar ajukeratumen!

Amen gndina vash tumenge!

Te garava amaro sastipe!

#LPRK
#VashTumenge
#Vaksingyov
#Vaksinohu